Voita Ilveksen pelipaita ja liput matsiin
Löfbergs
Osallistu kilpailuun!

LÖFBERGS – KILPAILUN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ

Löfbergs Finland Oy
c/o Ekova Tilitoimisto Oy
Toritie 1
65610 Mustasaari
Puh:+46 54 14 01 00
Y-tunnus 2905776-4

OSALLISTUMISAIKA JA OSALLISTUMINEN

Kilpailu järjestetään 20.1.–3.3.2023 kahdessa vaiheessa:

  • 20.1.–7.2.2023
  • 8.2.–2.3.2023

Kilpailuajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei oteta huomioon. Arvontaan osallistutaan täyttämällä ja lähettämällä yhteystiedot Löfbergsin kilpailusivustolla. Yhteystietonsa jättämällä osallistuja hyväksyy kilpailusäännöt. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt.

VOITTAJIEN VALINTA

Voittajat arvotaan yhteystietonsa jättäneistä osallistujista. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta neljän (4) vuorokauden kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja.

PALKINTO

Palkintoina arvotaan lippuja jääkiekkoseura Tampereen Ilveksen Liiga-otteluihin seuraavasti:

  • 20.1.–7.2.2023 osallistuneiden kesken arvotaan liput otteluun Ilves–HIFK (ke 15.2.2023)
  • 8.2.–2.3.2023 osallistuneiden kesken arvotaan liput otteluun Ilves–HPK (la 11.3.2023)
Yksi lippupalkinto sisältää 2 lippua, ja sen arvo on n. 100,00 €.

Lisäksi kaikkien arvontoihin osallistuneiden kesken arvotaan 1 kpl lahjakortteja Ilves-kauppaan.
Lahjakortin arvo on 100 €.
Palkintoja ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.

ARPAJAISVERO

Palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa järjestäjä.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan toteuttajan, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä, arvonnan toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA TULKINTA:

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

HENKILÖTIEDOT

Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Löfbergs pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen Internet-, Instagram- ja Facebook-sivuillaan.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖSTÄ

1. Tietojen kerääjä

Löfbergs Finland Oy

c/o Ekova Tilitoimisto Oy

Toritie 1

65610 Mustasaari
Puh:+46 54 14 01 00
Y-tunnus 2905776-4

2. Rekisterin nimi

Löfbergs kilpailurekisteri

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Lomakkeesta saatujen tietojen avulla otetaan yhteys kilpailun voittajaan. Yhteystietoja ei käytetä tämän jälkeen, vaan ne poistetaan, ja kilpailun päätyttyä rekisteri tuhotaan.

4. Rekisterin tietosisältö

Vastaanottajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus kilpailusivustolla.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä muita käyttötarkoituksia varten. Tiedot poistetaan, kun kilpailu on päättynyt.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

b. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

b. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedot poistetaan kilpailun päätyttyä, ja rekisteri tuhotaan kilpailun päätyttyä.